CBSE Toppers X
2022-23
 • DAKSH PATEL 98.4%
 • MAHIMA 96.8%
 • HITESH RANJAN MOHANTY 96%
 • MAYANK KUMAR 95.6%
 • YASHMEET DAHIYA 95.6%
 • TAMANNA KAUSHIK 95.2%
 • SAMIKSHYA PANIGRAHI 95%

SUBJECT WISE TOPPERS

ENGLISH
 • LINISHA 97%
 • MONALI PANDA 97%

HINDI
 • DAKSH PATEL 97%
 • SIMRAN DHAWAN 97%

IT
 • DHRUVIKA SHARMA 100%
 • SIMRAN DHAWAN 100%
 • TANISHA 100%

MATHS
 • DAKSH PATEL 99%

SCIENCE
 • DAKSH PATEL 100%
 • HITESH RANJAN MOHANTY 100%

SOCIAL SCIENCE
 • AASHI GUPTA 100%
 • DAKSH PATEL 100%
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13