CBSE Toppers X
2023-24
  • Himakshi 97.6%
  • Saumya Dua 97.4%
  • Vanshika Sharma 96.8%
  • Tanvi Arya 96.2%
  • Avani Ganeshe 95.8%
  • Mahak Sharma 95.4%
  • Khushi Verma 95.2%
  • Kanak Yadav 95.2%
2022-23
2021-22
2020-21
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14
2012-13